De vertrouwenspersoon voor een sociaal veilige werkomgeving

Meer informatie

Dienstverlening

Een onafhankelijke vertrouwenspersoon kan uw medewerkers helpen als ze te maken krijgt met ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Dit kan op verschillende manieren afhankelijk van de situatie.

Vertrouwenspersoon 

De begeleiding door een vertrouwenspersoon draagt bij aan een veilig werkklimaat en een goede sfeer op de werkvloer: beleid, preventie en aanpak van ongewenste omgangsvormen, grensoverschrijdend gedrag en integriteitvraagstukken zijn hiermee verzorgd én geborgd. Uw medewerker krijgt advies, steun en hulp om zijn of haar situatie te veranderen. Wij hebben een erkende training voor de vertrouwenspersoon in uw organisatie óf u kunt de vertrouwenspersoon van GIMD inhuren.
Meer informatie

Klachtencommissie Ongewenst gedrag

Vanuit de Arbowet is de werkgever verplicht werknemers een veilige werkomgeving te bieden en hen te beschermen tegen ongewenst gedrag. In dat kader heeft een organisatie een 'Klachtencommissie Ongewenst Gedrag'. Zij oordelen of de klacht over het grensoverschrijdend gedrag ontvankelijk is. Wij kunnen de leden van uw klachtencommissie trainen, u kunt kiezen voor een lid van ons in uw klachtencommissie óf zelfs de volledige invulling van de commissie door ons laten verzorgen.
Meer informatie

Training weerbaarheid vergroten

Steeds vaker krijgen werknemers in hun contacten met klanten te maken met vervelend, grensoverschrijdend gedrag zoals agressie. Om te voorkomen dat ze hier last van krijgen, kunt u uw medewerkers trainen. Een belangrijk doel van de training is het ontwikkelen van zelfbeheersing, zodat werknemers controle krijgen over hun eigen gemoedstoestand, ongeacht wat de ander doet. Hiermee leren uw medewerkers bijvoorbeeld agressief gedrag te pareren en om te buigen in hun eigen voordeel.
Meer informatie

Wilt u meer weten over onze dienstverlening?

Lees meer op GIMD.nl

Meer informatie

Hier vindt u meer informatie over grensoverschrijdend en ongewenst gedrag, en hoe u daarmee om kunt gaan bij u op de werkvloer. De informatie is eenvoudig te downloaden en als PDF voor u beschikbaar.

We brengen een aanzienlijk deel van de dag door met collega’s op de werkvloer en er wordt veel van ons verwacht – zeker in deze prestatiegerichte maatschappij. Dat vraagt om inspanning, focus én een werkomgeving die ons ondersteunt in het zo goed mogelijk uitvoeren van onze taken.

Dat laatste is helaas lang niet altijd het geval. Soms zijn collega’s regelrechte stoorzenders. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, waartoe pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en agressie gerekend worden. Hier vindt u meer informatie over grensoverschrijdend en ongewenst gedrag, en hoe u daarmee om kunt gaan bij u op de werkvloer.

Grensoverschrijdend en ongewenst gedrag

Pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie door collega’s: ongewenst en grensoverschrijdend gedrag dat helaas maar al te vaak voorkomt op de werkvloer. Mensen kunnen er letterlijk ziek van worden.

Pesten op het werk

Bijna 1 op de 10 medewerkers krijgt regelmatig te maken met pesten op de werkvloer, en dat aantal stijgt. De gevolgen kunnen ingrijpend zijn: mensen krijgen te maken met fysieke klachten of raken zelfs getraumatiseerd. Verzuim of zelfs ontslag kan het gevolg zijn. Gezonde arbeidsrelaties zijn dus uitermate belangrijk voor medewerkers – en het aanpakken van pesten op het werk dus ook. De vertrouwenspersoon kan daarin een cruciale rol spelen.
Meer informatie

Seksuele intimidatie

Vervelende opmerkingen maken, iemand aanraken terwijl hij of zij dat niet wil, insinuerende teksten op de muren van het toilet over iemand, tot en met seksueel geweld: seksuele intimidatie op het werk is seksueel getinte aandacht die ongewenst, eenzijdig en opgelegd is. In welke vorm dan ook. Dat kan verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag van seksuele aard zijn (handtastelijkheden, aanranding en verkrachting). Het spreekt vanzelf dat iemand die slachtoffer is van seksuele intimidatie daar letterlijk ziek van kan worden en zelfs getraumatiseerd kan raken. Het is dus cruciaal om iets te doen aan dit soort grensoverschrijdend gedrag.
Meer informatie

Agressie

Steeds vaker worden werknemers geconfronteerd met lastige of agressieve klanten. Denk hierbij aan emotionele chantage, verbaal of fysiek geweld en ook gewapende overvallen. Dat heeft een enorme impact. Het verziekt het werkplezier en kan zelfs leiden tot uitval. Door preventieve maatregelen kan een werkgever zijn werknemers beter leren omgaan met de verschillende vormen van agressie.
Meer informatie